Η Παραγωγή

Με απόλυτο σεβασμό στην παράδοση και στο περιβάλλον, για την παραγωγή του SugaVida ακολουθούνται όλες οι απαραίτητες πιστοποιημένες διαδικασίες από τη συλλογή έως την συσκευασία και τη φύλαξη, ώστε να διασφαλισθεί η μέγιστη ποιότητα στον καταναλωτή.

Συλλογή νέκταρ
Για τη συλλογή του νέκταρ, κοχλιοτόμοι ανεβαίνουν στα δέντρα Παλμύρα δύο φορές την ημέρα, συλλέγοντας το νέκταρ από τα φρούτα του. Αν χαθεί το χρονικό περιθώριο ακόμη και για μία ώρα, ο καρπός θα αυτο-επουλωθεί και θα χρειαστούν άλλες 15 ημέρες, ώστε να είναι σε θέση να συλλεχθεί το νέκταρ και πάλι χωρίς να καταστραφεί το δέντρο. Η συλλογή του νέκταρ είναι μια επίπονη διαδικασία που διεκπεραιώνεται σε όλα τα στάδια με χειρωνακτική εργασία και δεν μπορεί να αναπαραχθεί από μηχανή.
Αξίζει να επισημανθεί ότι σε όλα τα στάδια από την συλλογή έως την συσκευασία ακολουθούνται όλοι οι παγκόσμοι κανόνες δίκαιης εργασίας και ανταμοιβών.
Το SugaVida στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες!

Επεξεργασία
Μόλις το νέκταρ συλλεχθεί, χρησιμοποιείται μία μέθοδος ήπιας θέρμανσης ώστε να στερεοποιηθεί. Στη συνέχεια κονιορτοποιείται, παράγοντας το τελικό προϊόν SugaVida. Η όλη διαδικασία εξασφαλίζει ότι δεν έχει χαθεί κανένα από τα υπέροχα θρεπτικά συστατικά του.

100% Οργανικό προϊόν – Φυσικός Τρόπος Παραγωγής
Από την καλλιέργεια, τη συλλογή έως και την κονιορτοποίηση δεν χρησιμοποιείται κανενός είδους χημικό μέσο ούτε ακολουθείται οποιαδήποτε χημική επεξεργασία. Επισημαίνεται ότι τα δέντρα Παλμύρα αυτοθεραπεύονται. Αυτό σημαίνει ότι στην καλλιέργεια τους δεν υπάρχει ανάγκη για τη χρήση φυτοφαρμάκων ή ζιζανιοκτόνων.

Έτσι το SugaVida αποτελεί ένα 100% οργανικό προϊόν.